Om michael

MICHAELS UDDANNELSES- OG ERHVERVSBAGGRUND 

Michael har været aktiv i politik igennem mange år. Men faktisk har Michael lavet meget andet end ’blot’ at være politiker. Udover at have færdiggjort en uddannelse som akademiøkonom har han erfaring fra det private erhvervsliv og dermed indblik i, hvad der foregår uden for Christiansborgs tykke mure. 

Michael færdiggjorde i 1999 uddannelsen som akademiøkonom med speciale i salg fra Det Danske Erhvervsakademi. Allerede inden da var han særdeles aktiv på arbejdsmarkedet, hvor han i en periode fra 1995 og to år frem arbejdede med salg hos F. Salling A/S i Aarhus.

Herefter fulgte en femårig periode som salgs- og marketingskoordinator hos virksomheden ProInfo A/S. Her arbejdede Michael blandt andet med IT-løsninger, hvilket har givet ham en uvurderlig indsigt i, hvordan IT og moderne teknologi kan bruges af både borgere og virksomheder som effektive værktøjer i hverdagen.

BEGYNDELSEN PÅ MICHAELS POLITISKE KARRIERE

Sideløbende med karrieren i erhvervslivet, indledte han for alvor sin politiske karriere i 1997, hvor han blev opstillet til byrådet i Randers og derefter valgt ind med det næsthøjeste stemmetal på Venstres liste. Før det var han fra 14-års-alderen aktivt medlem af såvel Venstre som Venstres Ungdom.

Kombinationen af byrådspolitik og erhvervskarriere i forening, har givet Michael en god fornemmelse for, hvordan man finder gode løsninger på almindelige menneskers reelle problemer. En evne han fortsat benytter i sit hverv som østjysk folketingsmedlem. I 2000 overtog Michael posterne som gruppeformand og politisk ordfører for Venstres byrådsgruppe. Samtidig fik han mulighed for at præge Randers Kommune via en plads i Økonomiudvalget.

Ved byrådsvalget i 2001 oplevede Randers et systemskifte, idet det var første gang siden 1950’erne, at en venstremand kunne sætte sig i borgmesterstolen. Dermed opnåede Michael at blive den yngste borgmester i Danmark nogensinde på dette tidspunkt. En rekord som stod ved magt lige indtil valget i 2017.

MICHAEL BLIVER VALGT IND I FOLKETINGET 

Da daværende beskæftigelsesminister og Venstre-folketingskandidat i Randers-kredsen, Claus Hjort Frederiksen, i 2004 valgte at trække sig som folketingskandidat, besluttede Michael at stille op som kandidat til Folketinget. Han blev valgt uden modkandidater og med enstemmig opbakning fra kredsbestyrelsen.

Ved folketingsvalget den 8. februar 2005 blev han valgt ind i Folketinget med det næsthøjeste antal stemmer af alle Venstres kandidater i Århus Amt. Herefter valgte Michael ikke at genopstille som borgmester og sluttede dermed sin borgmesterperiode den 31. december 2006.

GENVALGT I 2007 MED 3. FLEST STEMMER I HELE ØSTJYLLAND

Han genopstillede ved folketingsvalget den 13. november 2007, hvor Michael med 10.532 personlige stemmer blev valgt som nr. 2 af alle Venstres kandidater i Østjylland, samt kom med i top 5 over alle kandidater i Østjylland.

Den 15. september 2011 blev Michael på ny genvalgt til Folketinget med hele 10.280 personlige stemmer. Dermed var det kun spidskandidaten, daværende klima- og energiminister Lykke Friis, som overgik ham blandt partifællerne i Østjylland. Blandt samtlige partiers kandidater i Østjylland var det foruden partifællen Lykke Friis kun den forhenværende Århus-borgmester, Nicolai Wammen, som opnåede flere personlige stemmer end Michael, der således endte på en utrolig flot 3. plads.

Den 18. juni 2015 blev Michael genvalgt til Folketinget med 6.849 personlige stemmer. Det var det tredjebedste resultat for Venstre i Østjylland.

Ved seneste folketingsvalg, den 5. juni 2019, fik Michael det meget imponerende personlige resultat på 12.297 stemmer, som er det 8. højeste stemmetal over alle Venstres kandidater i hele landet, det 4. højeste over alle partiers kandidater i Østjylland, samt 24. højeste over alle partiers kandidater på landsplan. Michael blev valgt som 2. mandat for Venstre i Østjylland ud af de 6 valgte.

ORDFØRERSKABER 

I Folketinget er Michael Udenrigsordfører for Venstre, samt næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Derudover er han næstformand for den danske delegation til Europarådet samt medlem af en række udvalg, herunder Udenrigsudvalget og Retsudvalget.

Michael er opvokset i Randers og bor i dag i Assentoft. Han har tre børn, døtrene Philippa og Alma Victoria samt sønnen Constantin.

TILLIDSPOSTER

Landsformand for Venstres interne Europaudvalg.
Medlem af Venstres Hovedbestyrelse.
Medlem af Venstres Forretningsudvalg.
Medlem af VL gruppe 33.


CV

Michael Aastrup Jensen, født 16. marts 1976 i Roskilde, søn af direktør Jesper Jensen og konsulent Jette Jensen. Far til Philippa, Constantin og Alma Victoria.

MEDLEMSPERIODE

Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Århus Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Randers Sydkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Randerskredsen fra 2004 til 2006.

PARLAMENTARISK KARRIERE

Partiets Udenrigs - og udviklingsordfører. Tidligere kulturordfører, udenrigsordfører, EU-ordfører, boligordfører og dyrevelfærdsordfører. Medlem af Kulturudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik, By- og Boligudvalget, Indfødsretsudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser fra 2011. Medlem af Boligudvalget 2005-2011. Medlem af Europaudvalget, Europaudvalgets Underudvalg, Udenrigsudvalget og Udvalget for Videnskab og Teknologi 2007-2011. Medlem af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2006-2007. Medlem af Retsudvalget og Kommunaludvalget 2005-2007. Næstformand for den danske delegation til Europarådet fra 2011, formand 2007-2011, næstformand for ALDE-gruppen fra 2008. Næstformand for Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet (EMPA) 2007-2010. Delegeret ved FN's 63. generalforsamling 2008.

UDDANNELSE OG ERHVERV

Akademiøkonom med speciale i salg, Det Danske Erhvervsakademi, Randers, 1999.
Højere handelseksamen, Randers Handelsskole, 1995.

Salgs- og marketingkoordinator, ProInfo A/S, Randers, fra 1997 til 2002.
Salgsassistent, Salling A/S, Århus, fra 1995 til 1997.

TILLIDSHVERV

Borgmester i Randers Kommune 2002-2006. Medlem af byrådet i Randers 1998-2006, medlem af kulturelt udvalg 1998-2000, medlem af socialudvalget 1998-2002, medlem af økonomiudvalget 2000-2002, politisk ordfører og gruppeformand for Venstre 2000-2002, formand for økonomiudvalget 2002-2006. I perioden 2000-2006 formand for beredskabskommissionen, formand for valgbestyrelsen, formand for lokalnævnet vedr. Politiets virksomhed, formand for Randers Kommunes Kunstfond, formand for Begivenhedssekretariatet, næstformand for Randers Erhvervsråd, næstformand for Kronjyllands Udviklingsråd, næstformand for Randers Handelsråd, medlem af bestyrelsen for Randers Regnskov, medlem af bestyrelsen for Underværket og medlem af KL's Kontaktråd. Formand for Venstres interne Retsudvalg 2005-2007. Næstformand for Venstres interne Europaudvalg fra 2007. Medlem af VL-gruppe 33 fra 2012. Medlem af lokalrådet i Randers for Realkredit Danmark til 2015. Næstformand for DIPD fra 2015.

UDMÆRKELSER

Modtaget Medal of Merit fra The International Association of Lions Clubs, 2002. Optaget som medlem af Niels Ebbesens Venner, 2002. Årets IT Ildsjæl af Dansk IT 2012. Udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen i 2015.